Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LII.372.2014 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach

z dnia 24 października 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV.256.2013 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jelcz-Laskowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe