Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVII/307/14 Rady Powiatu Wołowskiego

z dnia 27 października 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2015

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe