Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.11.14.2014.RJ1 Wojewody Dolnośląskiego

z dnia 15 października 2014r.

stwierdzające nieważność § 1 pkt 1 we fragmentach: „Funkcję Administratora obiektu pełni Gmina Bystrzyca Kłodzka, tel. 748117675” i „Każdorazowo decyzję o zamknięciu Skate parku podejmuje Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej” uchwały Nr LXX/616/14 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 września 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu użytkowania Skate parku zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe