Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XL/376/2014 Rady Gminy Czernica

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie określenia na rok 2015 wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na obszarze Gminy Czernica oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od tego podatku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe