Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LII/299/2014 Rady Gminy Mietków

z dnia 7 listopada 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Nr V/31/2007 Rady Gminy Mietków z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Domanice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe