Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LI/371/2014 Rady Gminy Gromadka

z dnia 29 października 2014r.

w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe