Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/270/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego

z dnia 27 października 2014r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe