Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/215/2014 Rady Miasta i Gminy Świerzawa

z dnia 29 października 2014r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe