Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr ZUD/2/2014 Wójta Gminy Legnickie Pole; Zarządu Powiatu Legnickiego

z dnia 19 września 2014r.

w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadań publicznych powiatu legnickiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Legnickie Pole

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe