Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LV/361/2014 Rady Miejskiej w Ziębicach

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe