Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja nr OWR-4110-23(4)/2014/134/AŁ, OWR-4110-24(5)/2014/1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 25 listopada 2014r.

w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła dla przedsiębiorcy: Fortum Power and Heat Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe