Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr OKS.4424.14.22.2014.VI Prezydenta Miasta Legnicy; Wójta Gminy Chojnów

z dnia 23 września 2014r.

w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii dla uczniów w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Legnicy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe