Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr II/12/2014 Rady Miejskiej w Pieńsku

z dnia 15 grudnia 2014r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLIII/257/2014 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 28 stycznia 2014 rokuw sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe