Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 53/801/2014 Burmistrza Ząbkowic Śląskich; Wojewody Dolnośląskiego

z dnia 9 grudnia 2014r.

zawarte pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim Panem Tomaszem Smolarzem, zwanym dalej „Wojewodą” a Gminą Ząbkowice Śląskie, zwaną dalej „Dotowanym” reprezentowanym przez Burmistrza Ząbkowic Śląskich Pana/Panią Marcina Orzeszek w sprawie sfinansowania/dofinansowania zadania publicznego realizowanego w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe