Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LVI/324/2014 Rady Gminy Lewin Kłodzki

z dnia 23 października 2014r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Kłodzki

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe