Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr II/15/2014 Rady Miejskiej w Leśnej

z dnia 22 grudnia 2014r.

w sprawie przyjęcia zmiany uchwały nr XLIII/301/2014 Rady Miejskiej w Lesnej z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania w roku 2014

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe