Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.89.2.2014.KW Wojewody Dolnośląskiego

z dnia 19 grudnia 2014r.

stwierdzające nieważność § 7 ust. 6 - 8, § 11, § 12, § 14 ust. 2 pkt 4, § 19, § 22 ust. 2, ust. 3 oraz ust. 4 zd. 1, § 34, § 39 ust. 3 pkt 3, § 44 ust. 4, ust. 5 oraz ust. 6 pkt 3 we fragmencie „komisarza oraz”, pkt 5 we fragmencie „przez komisarza z lewej i” oraz § 44 ust. 6 we fragmencie „podejmując stosowne w tym celu ustalenia z pracownikiem biura obsługi rady”, § 74 ust. 2 pkt 4, § 88 ust. 1 we fragmencie „przez Sekretarza” oraz ust. 2 we fragmencie „przez kierowników komórek organizacyjnych Urzędu”, § 88 ust. 4 załącznika do uchwały nr XLI/299/2014 Rady Gminy Niechlów z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie Statutu Gminy Niechlów oraz załącznika nr 4 do Statutu Gminy Niechlów stanowiącego załącznik do uchwały nr XLI/299/2014 Rady Gminy Niechlów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe