Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.114.11.2014.JW1 Wojewody Dolnośląskiego

z dnia 24 grudnia 2014r.

stwierdzające nieważność § 4 [drugiego] ust. 2, 3 i 5, § 6 pkt 3, § 9 ust. 2 i 3, § 17 ust. 4, § 22 ust. 1 we fragmencie „,do którego osoba ubiegająca się o przyłączenie jest zobowiązana dołączyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą”, § 28 ust. 2, § 33 ust. 1 we fragmencie „w terminie 3 dni od dnia, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi, albo od dnia w którym usługa została wykonana lub miała być wykonana” uchwały nr XXXVIII/223/14 Rady Gminy Przeworno z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe