Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/103/2015 Rady Gminy Męcinka

z dnia 28 grudnia 2015r.

zmieniająca uchwałę nr XXXII/218/2014 Rady Gminy Męcinka z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej ze środków budżetu gminy Męcinka przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe