Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/93/2015 Rady Miasta I Gminy Prochowice

z dnia 29 grudnia 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta i gminy Prochowice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe