Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/102/15 Rady Gminy Oleśnica

z dnia 22 grudnia 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Oleśnica przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz termin i sposób rozliczenia dotacji

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe