Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/78/2015 Rady Gminy Osiecznica

z dnia 28 grudnia 2015r.

zmieniająca Uchwałę Nr XV/69/2015 Rady Gminy Osiecznica z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych osobom prawnym lub fizycznym prowadzącym niepubliczne przedszkola oraz niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego na terenie gminy Osiecznica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe