Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 494 Wojewody Dolnośląskiego

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gaworzyce w okręgu wyborczym nr 7

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe