Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVII/307/2017 Rady Gminy Mysłakowice

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/204/16 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mysłakowice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe