Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LIX/331/2017 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich

z dnia 20 grudnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe