Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/227/17 Rady Gminy w Marciszowie

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe