Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/165/08 Rady Powiatu Sulęcińskiego

z dnia 30 grudnia 2008r.

w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sulęciński

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-03-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe