| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/258/2010 Rady Gminy Stare Kurowo

z dnia 10 listopada 2010r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Stare Kurowo w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkującym na terenie gminy Stare Kurowo

Na podstawie art.90 f ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/160/2005 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkującym na terenie gminy Stare Kurowo wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust.2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1) uczniu należy przez to rozumieć dziecko realizujące obowiązek szkolny w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Kurowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 01 września 2010 roku.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gogler

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Wicherkiewicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »