| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Zielona Góra

z dnia 28 grudnia 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

§ 1. W uchwale Nr XLVII/381/10 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 24 września 2010 r. w sprawie podatku od nieruchomości, zmienionej uchwałą Nr XLVIII/392/10 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 25 października 2010 r., w § 1 pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,06 zł od 1 m

2 powierzchni użytkowej,".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zielona Góra.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w sołectwach i tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Zielona Góra.

Przewodniczący Rady Gminy Zielona Góra

Jacek Rusiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Federacja Konsumentów

Federacja Konsumentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »