| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/44/11 Rady Powiatu Słubickiego

z dnia 22 lutego 2011r.

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych Powiatu Słubickiego realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczycieli prowadzących zajęcia na stanowiskach o różnym tygodniowym wymiarze godzin w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Słubicki ustala się dla każdego nauczyciela indywidualnie, dzieląc sumę przydzielonych nauczycielowi godzin obowiązkowych przez sumę przydzielonych mu części etatów. Wyraża się to następującym wzorem:

W = ( x1 + x2 ) : ( x1 / y1 + x2 / y2 )

gdzie:

x1, x2,… - oznacza ilość godzin poszczególnych stanowisk przydzieloną nauczycielowi

y1, y2,… - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych określony dla danych stanowisk.

§ 2. Uzyskany z obliczeń wynik, o którym mowa w § 1, zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że poniżej 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny przyjmuje się za pełną godzinę.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Słubickiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady


Kazimiera Jakubowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wolny

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »