| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/16/2011 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim

z dnia 1 marca 2011r.

w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z póżn.zm.) Rada Miejska w Ośnie Lubuskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się górne stawki opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych do oczyszczalni - od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Ośno Lubuskie:

na obszarze miasta i gminy Ośno Lubuskie - 4,99 PLN/m3 ,

2. Do stawek wymienionych w ust. 1 dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVIII/195/09 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i ma zastosowanie do opłat naliczanych od 1 kwietnia 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Henryk Łapko

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Dziubałko

Specjalista w zakresie ubezpieczeń turystycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »