| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/52/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie

z dnia 24 marca 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat targowych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst. jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 19 pkt.1 lit."a" pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst. jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIV/373/10 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia stawek opłat targowych (Dz. U. Województwa Lubuskiego z 2010 r. Nr 109 poz. 1709) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: " 1. Opłatę targową na terenie targowiska przy ul. Władysława Jagiełły oraz na terenie Gminy Skwierzyna pobiera pracownik Urzędu Miejskiego w Skwierzynie, upoważniony przez Burmistrza Skwierzyny.

2. Rozliczenie poboru opłaty targowej odbywać się będzie codziennie za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Skwierzynie oraz Referatu Finansowo-Budżetowego.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skwierzyny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podlega ogłoszeniu na gminnych tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Rucki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adam Wiśniewski

Praktyk biznesu, zarządzania stresem i pracy z traumami za pomocą ciała i oddechu. Przez ostatnie 16 lat pracował dla czterech banków, międzynarodowej korporacji ubezpieczeniowej i biura maklerskiego. Kierował spółką doradczo-sprzedażową. Partner/Trener Metody Warstwy®

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »