| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/52/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie

z dnia 24 marca 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat targowych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst. jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 19 pkt.1 lit."a" pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst. jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIV/373/10 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia stawek opłat targowych (Dz. U. Województwa Lubuskiego z 2010 r. Nr 109 poz. 1709) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: " 1. Opłatę targową na terenie targowiska przy ul. Władysława Jagiełły oraz na terenie Gminy Skwierzyna pobiera pracownik Urzędu Miejskiego w Skwierzynie, upoważniony przez Burmistrza Skwierzyny.

2. Rozliczenie poboru opłaty targowej odbywać się będzie codziennie za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Skwierzynie oraz Referatu Finansowo-Budżetowego.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skwierzyny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podlega ogłoszeniu na gminnych tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Rucki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Majcherczak

Starszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »