| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/57/11 Rady Gminy w Santoku

z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie ustanowienia pomników przyrody

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 1 i 2 i art. 45 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220) Rada Gminy w Santoku uchwala co następuje:

§ 1. Ustanawia się pomnikami przyrody trzy drzewa, rosnące na terenie gminy Santok, obr. Gralewo, będącymi własnością Skarbu Państwa, w Zarządzie Nadleśnictwa Kłodawa, z gatunku:

1) Wiąz pospolity (Ulmus minor Mill.), dz. nr 737, o współrzędnych geograficznych E 15o 23'24" N 52o 46'11''; leśnictwo Płomykowo, oddział 641p, jak w załączniku Nr 1:

a) obwód pnia: 2,43 m;

b) wysokość: 27,00 m;

2) Buk zwyczajny (Fagus sylvatica L.), dz. nr 705, o współrzędnych geograficznych E 15o 24'06" N52o 47'49"; leśnictwo Janczewo, oddział 622i, jak w załączniku Nr 2:

a) obwód pnia: 5,35 m;

b) wysokość: 32,00 m;

3) Buk zwyczajny (Fagus sylvatica L.), dz. nr 732, o współrzędnych geograficznych E 15o 24'04'' N 52o 46'23''; leśnictwo Płomykowo, oddział 640k, jak w załączniku Nr 3:

a) obwód pnia: 3,77 m;

b) wysokość: 29,00 m.

§ 2. Nadzór nad pomnikami przyrody sprawuje Nadleśnictwo Kłodawa.

§ 3. W stosunku do pomników przyrody, o których mowa w § 1, wprowadza się następujące zakazy:

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu,

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac ziemnych związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych,

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby,

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej,

5) umieszczania tablic reklamowych.

§ 4. Ustanowienie ochrony obiektów, o których mowa w § 1, ma na celu zachowanie cennych tworów przyrody żywej ze względu na ich szczególną wartość przyrodniczą i krajobrazową.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Honorata Brzytwa


Uzasadnienie

Aktem prawnym regulującym cele, zasady i formy ochrony przyrody w Polsce jest ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.). Zgodnie z art. 40 w/w ustawy pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, m. in. okazałych rozmiarów drzewa. Procedurę związaną z podjęciem uchwały o ustanowieniu w/w drzew pomnikami przyrody, wszczęto na wniosek wystosowany przez Nadleśnictwo Kłodawa. Wyznaczone do objęcia ochroną prawną drzewa zasługują na ochronę, ponieważ wyróżniają się szczególnie wysokimi walorami przyrodniczymi, estetycznymi i krajobrazowymi. Stanowią niezwykle cenne obiekty, odznaczając się okazałymi rozmiarami, sędziwym wiekiem oraz dobrym stanem zdrowotnym.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/57/11
Rady Gminy w Santoku
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
Zalacznik1.jpg

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/57/11
Rady Gminy w Santoku
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
Zalacznik2.jpg

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/57/11
Rady Gminy w Santoku
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
Zalacznik3.jpg

Załącznik Nr 3

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Adamczak

Ekspert z zakresu podatków i rachunkowości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »