| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/54/2011 Rady Gminy Zwierzyn

z dnia 28 września 2011r.

w sprawie konieczności przeprowadzenia konsultacji dotyczących nazwy miejscowości Kokoszczyn obejmującej część wsi Rzekcin

Na podstawie § 1 Uchwały Nr III/10/2006 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 13 grudnia 2006r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Zwierzyn.(DZ.U.W.L. z 2007r. Nr 4, poz. 71 ) podjętej w trybie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ((t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz.. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r.o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U. z 2003r. Nr 166, poz. 1612 ze zmianą w 2005r. Nr 17, poz. 141) uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przeprowadzenie konsultacji, której przedmiotem będzie sprawa zniesienia nazwy miejscowości Kokoszczyn obejmującej części wsi Rzekcin.

§ 2. Konsultacje odbędą się na zasadach i w trybie określonym w uchwale Nr III/10/2006 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 13 grudnia 2006r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Zwierzyn.

§ 3. Konsultacje obejmą swoim zakresem mieszkańców wsi Rzekcin.

§ 4. Konsultacje odbędą się w formie ankiet i polegać będą na rozporowadzeniu wśród mieszkańców wsi Rzekcin formularzy ankiet w celu uzyskania opinii w sprawie zniesienia nazwy Kokoszczyn.

§ 5. Konsultacje rozpoczną się w ciągu 2 tygodni, licząc od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały i trwać będą 2 tygodnie.

§ 6. Protokół z konsultacji zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie www.bip.zwierzyn.pl, a także rozplakatowany na tablicach ogłoszeń wsi Rzekcin.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zwierzyn.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach, od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »