| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/53/11 Rady Gminy Maszewo

z dnia 10 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Maszewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póź. zm. )

oraz art. 5 ust. 1 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku

o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn. Dz. U z 2010 roku Nr 95,

poz. 613 ze zm. )

uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,64 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,10 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,23 zł od 1 m2 powierzchni,

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,52 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 13,41 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 7,35 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej ,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,08 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego - 0,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części i budowle zajęte na prowadzenie działalności w zakresie: kultury i sztuki, ochrony przeciwpożarowej oraz związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej oraz przepisów o prawie farmaceutycznym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc Uchwała Rady Gminy Maszewo Nr XVIII/83/08 z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Maszewo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki obowiązują od 1 stycznia 2012 roku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Miśkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »