| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/67/11 Rady Gminy Zabór

z dnia 14 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012r. (M.P. Nr 95, poz.962)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki podatku od środków transportowych na 2012r.:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

d) równej i powyżej 12 ton,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

2) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do 9 ton włącznie,

b) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

c) równej lub wyższej niż 12 ton,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

3) od przyczep i naczep z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą:

a) od 7 ton do 9 ton włącznie,

b) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały ,

c) równą lub wyższą niż 12 ton,

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,

4) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc,

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych autobusy wykorzystywane do przewozu dzieci szkolnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego - z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w poszczególnych sołectwach.

Przewodniczący Rady


Stanisław Myśliwiec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/67/11
Rady Gminy Zabór
z dnia 14 listopada 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/67/11
Rady Gminy Zabór
z dnia 14 listopada 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/67/11
Rady Gminy Zabór
z dnia 14 listopada 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/67/11
Rady Gminy Zabór
z dnia 14 listopada 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/67/11
Rady Gminy Zabór
z dnia 14 listopada 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/67/11
Rady Gminy Zabór
z dnia 14 listopada 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IX/67/11
Rady Gminy Zabór
z dnia 14 listopada 2011 r.
Zalacznik7.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Snochowska

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »