| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/ 68 /11 Rady Gminy Zabór

z dnia 14 listopada 2011r.

w sprawie w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95,poz. 613 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136.poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200. poz.1682 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje

§ 1. Ustala się wzory formularzy obowiązujące na terenie gminy Zabór:

1) Deklaracja na podatek od nieruchomości - wzór DN-1, wg załącznika nr 1 do uchwały,

2) Deklaracja na podatek rolny - wzór DR-1, wg załącznika nr 2 do uchwały,

3) Deklaracja na podatek leśny - wzór DL-1, wg załącznika nr 3 do uchwały,

4) Informacja w sprawie podatku od nieruchomości - wzór IN-1, wg załącznika nr 4 do uchwały,

5) Informacja w sprawie podatku rolnego - wzór IR-1, wg załącznika nr 5 do uchwały,

6) Informacja w sprawie podatku leśnego - wzór IL-1, wg załącznika nr 6 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc:

7) Uchwała Nr II/11/02 Rady Gminy Zabór z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia obowiązujących wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny,

1) Uchwała Nr XIX/134/04 Rady Gminy Zabór z dnia 28 grudnia 2004r, w sprawie ustalenia obowiązujących wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny,

2) Uchwała Nr XXVI/190/05 Rady Gminy Zabór z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/ 134/04 Rady Gminy Zabór z dnia 28 grudnia 2004r, w sprawie ustalenia obowiązujących wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r. oraz podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w poszczególnych sołectwach.

Przewodniczący Rady


Stanisław Myśliwiec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/ 68 /11
Rady Gminy Zabór
z dnia 14 listopada 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/ 68 /11
Rady Gminy Zabór
z dnia 14 listopada 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/ 68 /11
Rady Gminy Zabór
z dnia 14 listopada 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/ 68 /11
Rady Gminy Zabór
z dnia 14 listopada 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/ 68 /11
Rady Gminy Zabór
z dnia 14 listopada 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/ 68 /11
Rady Gminy Zabór
z dnia 14 listopada 2011 r.
Zalacznik6.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jowita Mulawa-Krause

Radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa podatkowego, cywilnego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »