| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/84/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie

z dnia 23 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych dla Gminy Trzebiechów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 10 ust. 1 i 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki podatku od środków transportowych:

1) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5ton włącznie - 513,00

b) powyżej 5,5 tony do 7 ton włącznie - 700,00

c) powyżej 7 ton do 9 ton włącznie - 821,00

d) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 969,00

e) stawki podatku dla samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton przedstawia poniższa tabela: Tabela Nr 1

Masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)


Nie mniej niż


Mniej niż

Oś jezdna z zwieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszania osi jezdnych

Dwie osie

12

13

600,00

700,00

13

14

650,00

750,00

14

15

770,00

990,00

15

1.231,00

1.436,00

Trzy osie

12

17

700,00

800,00

17

19

800,00

1.000,00

19

21

1.000,00

1.200,00

21

23

1.100,00

1.500,00

23

25

1.436,00

1.800,00

25

1.488,00

1.900,00

Cztery i więcej osi

12

25

800,00

900,00

25

27

1.129,00

1.500,00

27

29

1.200,00

1.800,00

29

31

1.800,00

2.600,00

31

1.800,00

2.600,00

2) Stawki podatku od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 900,00 zł

b) tabela nr 2


Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
( w tonach)


Stawka podatku w złotych


Nie mniej niż


Mniej niż

Oś jezdna z zwieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

890,00

1.090,00

18

25

923,00

1.200,00

25

31

1.200,00

1.400,00

31

1.703,00

2.100,00

Trzy osie

12

40

1.500,00

1.800,00

40

2.000,00

2700,00

3) Od przyczepy i naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, którego łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą:

a) od 7 ton i poniżej 12 ton - 700,00

4) Stawki podatku od przyczepy i naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą nie mniej niż 12 ton przedstawia poniższa tabela: Tabela nr 3.

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdu naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy ( w tonach)


Stawka podatku

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna z zwieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

500,00

626,00

18

25

600,00

808,00

25

600,00

808,00

Dwie osie

12

28

636,00

749,00

28

33

850,00

1.200,00

33

38

1.026,00

1.400,00

38

1.406,00

1.800,00

Trzy osie

12

38

850,00

1.000,00

38

1.200,00

1.500,00

5) Od autobusów w zależności od liczby miejsc:

a) mniej niż 30 miejsc - 1.300,00

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.600,00

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych środki transportowe służące do ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem środków transportowych określonych w art. 8 pkt 2, 4, i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/214/10 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych dla Gminy Trzebiechów (Dz.Urz. Woj. Lub. Nr 112, poz. 1744).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniaw Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 01.01.2012r.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Okińczyc

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy sp.k.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »