| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/85/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie

z dnia 23 listopada 2011r.

w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości ich wynagrodzenia za inkaso podatków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969 ze zm.) i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.) i art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) - uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od
osób fizycznych, w drodze inkasa.

2. Ustala się następujących inkasentów dla poszczególnych sołectw:

- Sołectwo Borek - Czesław Śliwka

- Sołectwo Gębice - Zenon Małowski

- Sołectwo Głuchów - Ryszard Sobczak

- Sołectwo Mieszkowo - Wioletta Zielińska

- Sołectwo Ostrzyce - Zdzisław Barłożewski

- Sołectwo Podlegórz - Anna Ćwirko

- Sołectwo Radowice - Urszula Chwiałkowska

- Sołectwo Swarzynice - Danuta Szperlik

- Sołectwo Trzebiechów - Dariusz Pietruszka

- Sołectwo Ledno-Głęboka - Emilia Mazurczak

3. Termin rozliczania się inkasentów z zainkasowanego podatku ustala się nie później niż w ciągu dwóch dni po dniu, w którym podatek został pobrany.

§ 2. Ustala się wysokość wynagrodzenia za inkaso podatków od wpłat osobiście
zainkasowanych przez inkasenta w wysokości 15% wpłat. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebiechów.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXI/123/08 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości ich wynagrodzenia za inkaso podatków (Dz.Urz. Woj. Lub. Nr 133, poz. 2095).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 01.01.2012r.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Okińczyc

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy sp.k.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »