| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/65/2011 Rady Gminy Zwierzyn

z dnia 23 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia wzorów deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami w 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; w 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; w 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, w 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, w 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 i w 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, w 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, w 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, w 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, w 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art.6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami w 2006r. Dz.U. Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775, w 2007r. Dz.U. Nr 109, poz. 747, w 2008r. Dz.U. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, w 2009r. Nr 56, poz. 458, w 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475), oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 ze zmianami w 2002r. Nr 216, poz. 1826; w 2005r. Nr 143,poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; w 2006r. Nr 245,poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; w 2008r. Nr 116, poz. 730; w 2009r. Nr 56, poz. 458; w 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, ze zmianą w 2010r. Dz.U. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 336, poz. 1475, w 2011r. Dz.U. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) Rada Gminy Zwierzyn uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się wzory deklaracji podatkowych stanowiące załączniki do niniejszej uchwały:

1. Załącznik nr 1 - DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (DN-1)

2. Załącznik nr 2 - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI (IN-1)

3. Załącznik nr 3 - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH (ZN-1/A)

4. Załącznik nr 4 - DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI (ZN-1/B)

5. Załącznik nr 5 - DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY (DR-1)

6. Załącznik nr 6 - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO (IR-1)

7. Załącznik nr 7 - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH (ZR-1/A)

8. Załącznik nr 8 - DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCHW PODATKU ROLNYM (ZR-1/B)

9. Załącznik nr 9 - DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY (DL-1)

10. Załącznik nr 10 - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO (IL-1)

11. Załącznik nr 11 - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH (ZL-1/A)

12. Załącznik nr 12 - DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM (ZL-1/B)

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zwierzyn

§ 3. Traci moc uchwała Nr X/72/2003 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 30 października 2003r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji podatkowych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 01 stycznia 2012r.


Uzasadnienie

Zgodnie z zapisami przytoczonych w uchwale przepisów rady określają w drodze uchwał wzory deklaracji podatkowych. Ponieważ dotychczasowe formularze zatwierdzone w uchwale z 2003r. przestały być aktualne należy wprowadzić w życie nowe, które będą adekwatne do obowiązujących przepisów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/65/2011
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 23 listopada 2011 r.
Zalacznik1.doc

Zalacznik Nr 1 do Uchwaly Nr XV 65 2011

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/65/2011
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 23 listopada 2011 r.
Zalacznik2.doc

Zalacznik Nr 2 do Uchwaly Nr XV 65 2011

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/65/2011
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 23 listopada 2011 r.
Zalacznik3.doc

Zalacznik Nr 3 do Uchwaly Nr XV 65 2011

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/65/2011
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 23 listopada 2011 r.
Zalacznik4.doc

Zalacznik Nr 4 do Uchwaly Nr XV 65 2011

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/65/2011
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 23 listopada 2011 r.
Zalacznik5.doc

Zalacznik Nr 5 do Uchwaly Nr XV 65 2011

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/65/2011
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 23 listopada 2011 r.
Zalacznik6.doc

Zalacznik Nr 6 do Uchwaly Nr XV 65 2011

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/65/2011
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 23 listopada 2011 r.
Zalacznik7.doc

Zalacznik Nr 7 do Uchwaly Nr XV 65 2011

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/65/2011
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 23 listopada 2011 r.
Zalacznik8.doc

Zalacznik Nr 8 do Uchwaly Nr XV 65 2011

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/65/2011
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 23 listopada 2011 r.
Zalacznik9.doc

Zalacznik Nr 9 do Uchwaly Nr XV 65 2011

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/65/2011
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 23 listopada 2011 r.
Zalacznik10.doc

Zalacznik Nr 10 do Uchwaly Nr XV 65 2011

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XV/65/2011
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 23 listopada 2011 r.
Zalacznik11.doc

Zalacznik Nr 11 do Uchwaly Nr XV 65 2011

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XV/65/2011
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 23 listopada 2011 r.
Zalacznik12.doc

Zalacznik Nr 12 do Uchwaly Nr XV 65 2011

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »