| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/118/11 Rady Miejskiej w Nowej Soli

z dnia 28 października 2011r.

w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/ tj. : Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych / tj. : Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami/,

uchwala się, co następuje:

§ 1. Opłatę targową pobiera się dziennie.

§ 2. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na targowiskach na terenie miasta Nowej Soli:

1)przy sprzedaży obnośnej z ręki w wysokości - 2,50 zł.

2)za plac pod stoisko lub towar przeznaczony do sprzedaży, włącznie z towarem na wózkach, samochodach i przyczepach za każdy rozpoczęty 1 m2 powierzchni w wysokości - 5,50 zł.

§ 3. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej na placu przy osiedlu Kopernika / ZIELENIAK/ :

1)za plac pod stoisko lub towar przeznaczony do sprzedaży, włącznie z towarem na wózkach, samochodach i przyczepach za każdy rozpoczęty 1 m2 powierzchni w wysokości - 5,50 zł.

§ 4. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej na placu przy Cmentarzu Komunalnym w Nowej Soli przy ul. Wandy i Piaskowej:

1)za plac pod stoisko lub towar przeznaczony do sprzedaży, włącznie z towarem na wózkach, samochodach i przyczepach za każdy rozpoczęty 1 m2 w wysokości - 3,50 zł.

§ 5. Przy sprzedaży w innych miejscach nie wymienionych w § 2 - 4, ustala się dzienną opłatę targową:

1)za plac pod stoisko lub towar przeznaczony do sprzedaży, włącznie z towarem na wózkach, samochodach i przyczepach za każdy rozpoczęty 1 m2 w wysokości - 12,00 zł.

§ 6. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Do poboru opłaty targowej, wyznacza się inkasentów, w osobach:

1)Robert Grygier,

2)Jacek Baranowski,

3)Tomasz Strzeszewski.

3. Rozliczanie inkasenta odbywać się będzie codziennie w Wydziale Finansowo- Budżetowym Urzędu Miejskiego.

4. Inkasent za swoje usługi będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 10% z zainkasowanych wpływów po miesięcznym rozliczeniu.

§ 7. Traci moc uchwała Nr LIII/324/ 09 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 października 2009 r., w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »