| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/126/2011 Rady Miasta Żagań

z dnia 16 grudnia 2011r.

zmieniająca uchwałę Nr LXII/103/2010 Rady Miasta Żagań z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości zmienionej uchwałą Nr VI/37/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 31 marca 2011 r. zmieniającą uchwałę Nr LXII/103/2010 Rady Miasta Żagań z dnia 30 września 2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity Dz.U z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późn. zmianami ) uchwala się , co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXII/103/2010 Rady Miasta Żagań z dnia 30 września 2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (Dz.Urz. Województwa Lubuskiego Nr 101, poz. 1492) zmienionej uchwałą Nr VI/37/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 31 marca 2011 r. zmieniającą uchwałę Nr LXII/103/2010 Rady Miasta Żagań z dnia 30 września 2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (Dz.Urz. Województwa Lubuskiego Nr 56, poz. 1123) zmienia się treść § 1 pkt 2 lit. d, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: " d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,19 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Żagań


Daniel Marchewka

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ManpowerGroup

ManpowerGroup to światowy lider innowacyjnych rozwiązań dla rynku pracy. Usługi w Polsce obejmują pracę tymczasową, rekrutację stałą i badanie kompetencji pracowników, zatrudnienie zewnętrzne, outsourcing procesów, doradztwo personalne, zarządzanie karierą i outplacement.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »