| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/85/2011 Rady Gminy Lubrza

z dnia 16 grudnia 2011r.

w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst : Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm. ) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Lubrza

1) zarządza pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa;

2) określa inkasentów ww. podatków;

3) wyprowadza i określa wynagrodzenie dla inkasentów.

§ 2. Zarządza się na terenie Gminy Lubrza pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 3. Na inkasentów wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw:

1) Stanisław Kendzia - sołectwo Lubrza

2) Lidia Okopna - sołectwo Nowa Wioska

3) Ryszard Operchał - sołectwo Przełazy

4) Piotr Operchał - sołectwo Mostki

5) Barbara Orkisz - sołectwo Bucze

6) Grzegorz Iwanicki - sołectwo Staropole

7) Jan Szeremeta - sołectwo Buczyna - Zagaje

8) Halina Laufer - sołectwo Zagórze

9) Krzysztof Harbatowski - sołectwo Boryszyn

§ 4. Rozliczenie ma miejsce w kasie Urzędu Gminy w Lubrzy.

§ 5. Za pobór należności z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego inkasenci otrzymywać będą wynagrodzenie w wysokości 9% liczone od zainkasowanych należności.

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr XXXIII/169/2001 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie: zarządzenia poboru podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Kaczkowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Przyborowska

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »