| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie nr 1 Prezydenta Miasta Zielona Góra

z dnia 7 marca 2012r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Mieście Zielona Góra za 2011 rok

Na podstawie art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym utworzona została Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Mieście Zielona Góra. Jest ona organem opiniodawczo-doradczym prezydenta, przy pomocy którego wykonuje on swe zadania w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami i strażami. Przy pomocy Komisji prezydent wykonuje również inne zadania określone w ustawach szczególnych odnoszących się do porządkui bezpieczeństwa publicznego w mieście.

Kadencja Komisji trwa 3 lata. W dniu 15 grudnia 2011 r. zakończyła się właśnie 3 letnia kadencja Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Mieście Zielona Góra, która przypadała na okres 2008-2011.

Skład osobowy Komisji powołanej Zarządzeniem nr 1042/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 12 grudnia 2008 r. w trakcie kadencji uległ zmianie w związku z wygaśnięciem mandatu dwóch radnych poprzedniej kadencji Rady. Zarządzeniem nr 174.2011 Prezydenta Miasta Zielona Góraz dnia 25 lutego 2011 r. w skład Komisji powołano nowych radnych VI kadencji, delegowanych przez Radę Miasta Zielona Góra.

Skład Komisji przedstawiał się następująco:

1) Janusz Kubicki - Prezydent Miasta jako przewodniczący Komisji;

2) członkowie Komisji delegowani przez Radę Miasta:

a) Piotr Barczak - radny Rady Miasta;

b) Krzysztof Machalica - radny Rady Miasta;

3) członkowie Komisji powołani przez Prezydenta Miasta:

a) prof. UZ, dr hab. Grażyna Miłkowska - kierownik Zakładu Opieki, Terapii i Profilaktyki Społecznej Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze;

b) mgr Liliana Gintowt - kierownik Sekcji Higieny Komunalnej w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Zielonej Górze;

c) dr Zbigniew Bartkowiak - prezes Zarządu Fundacji "Bezpieczne Miasto" w Zielonej Górze;

4) członkowie Komisji delegowani przez Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze:

a) mł. insp. mgr Piotr Puchała - z-ca Komendanta Miejskiego Policji;

b) nadkom. Jarosław Tchorowski - z-ca Naczelnika Sekcji Ruchu Drogowego;

5) członkowie Komisji z głosem doradczym powołani przez Prezydenta Miasta:

a) Waldemar Michałowski - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze.

W pracach Komisji uczestniczył prokurator rejonowy wyznaczony do współpracy z ramienia Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze - Pani Anna Huzarska .

Na początku lutego 2011 roku powołana zostanie nowa Komisja na kadencję 2012-2015.

W roku 2011 Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Mieście Zielona Góra odbyła dwa posiedzenia, na których omawiane były zagadnienia związane z realizacją działań podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta i porządku publicznego w Zielonej Górze.

Na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Mieście Zielona Góra w dniu 6 września 2011 roku głównym tematem było omówienie działań podjętych przez organizatora Winobrania oraz służby ratownicze, komunalne i porządkowe do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom miasta podczas Dni Zielonej Góry' Winobranie 2011. W komisji uczestniczyli zaproszeni goście m.in. z Zielonogórskiego Zakładu Usług Miejskich, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Zielonogórskiego Ośrodka Kultury oraz z Biura Zarządzania Drogami, Straży Miejskiej.

Komisja przyjęła sprawozdanie z realizacji w roku 2010 Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w Mieście Zielona Góra.

Kolejnym tematem omawianym na Komisji był raport, czyli wyniki badań na temat poczucia bezpieczeństwa w szkołach, przeprowadzonych wśród uczniów zielonogórskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w dniu 2 listopada 2011 r. poświęcone było przede wszystkim podsumowaniu organizacji Dni Zielonej Góry' Winobranie 2011. Ponadto Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze zapoznał członków Komisji z materiałem przygotowanym przez Komendę Miejską, a dotyczącym Studium budowy zintegrowanego systemu monitoringu wizyjnego terenów miejskich w Zielonej Górze. Sprawa monitoringu wizyjnego miasta uznana została przez członków Komisji za sprawę bardzo ważną, dlatego też członkowie Komisji jednogłośnie wnioskowali o zabezpieczenie w budżecie na rok 2012 środków finansowych z przeznaczeniem na monitoring wizyjny miasta.

Reasumując, w roku 2011 na posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego omawiano zagadnienia i problemy związane działalnością służb, inspekcji, straży, Policji oraz jednostek organizacyjnych miasta realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa i porządku. Dyskutowano również nad bezpieczeństwem uczniów, analizując przygotowany przez pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego raport z badań poczucia bezpieczeństwa uczniów. Wyniki badań omawiane były również podczas zorganizowanej przez Urząd Miasta konferencji z dyrektorami i pedagogami szkół.

Obsługę administracyjno-biurową Komisji zabezpieczał Wydział Zarządzania Kryzysowego.

PREZYDENT MIASTA


mgr inż. Janusz Kubicki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Pasieczna

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »