| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/129/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku

z dnia 25 kwietnia 2012r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1) ) i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządu w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się górne stawki opłat za usługi związane z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych w wysokości 20 zł (brutto) za 1 m 3 .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dziennku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r., Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r., Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r., Nr 28, poz. 142 i 146; Nr 41, poz. 230; Nr 106, poz. 675; z 2011 r., Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z: 2006 r. Nr 144, poz. 1042; 2008 r. Nr 223, poz. 1464; 2009 r. Nr 18, poz. 97; Nr 79, poz. 666,; Nr 92, poz. 753; Nr 215, poz. 1664; 2010 r. Nr 47, poz. 278; 2011 r. Nr 5, poz. 13; Nr 106, poz. 622; Nr 152, poz. 897; Nr 171, poz. 1016; Nr 230, poz. 1373.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustwy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Miejska w drodze uchwały określa górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi związane z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych, transportem nieczystości ciekłych, przyjęciem i unieszkodliwianiem ich na oczyszczalnię. Stawka opłaty w wysokości 20 zł brutto została określona na podstawie pozyskanych danych od firm, które posiadają i posiadały zezwolenie Burmistrza Czerwieńska na prowadzenie działalności polegającej na wywozie nieczystości płynnych z terenu Gminy Czerwieńsk. Przedmiotowa opłata obejmuje także koszty odprowadzenia ścieków do stacji zlewnej tj. do oczyszczalni ścieków w Łężycy. Opłata na oczyszczalni ścieków na dzień dzisiejszy wynosi 6,50 zł (netto) + 8% VAT = 7,02 zł (brutto) za 1 m 3 ścieków. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Janiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »