| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/143/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie

z dnia 30 maja 2012r.

w sprawie nadania nazw ulicom

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z poźn. zm. [1] ) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nowoprojektowanej ulicy położonej w obrębie Podbrzezie Dolne na działce nr ewid. 935/12 - nadaje się nazwę Aleksandra Fredry.

§ 2. Nowoprojektowanej ulicy położonej w obrębie 3 m. Kożuchów na działce nr ewid. - nadaje się nazwę Tulipanowa.

§ 3. Szczegółowe położenie ulic przedstawiają mapy stanowiące załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kożuchowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Dusza


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/143/12
Rady Miejskiej w Kożuchowie
z dnia 30 maja 2012 r.
Zalacznik1.jpg


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/143/12
Rady Miejskiej w Kożuchowie
z dnia 30 maja 2012 r.
Zalacznik2.jpg


Uzasadnienie

Przy nowoprojektowanej drodze wewnętrznej w obrębie Podbrzezie Dolne oraz drodze wewnętrznej w obrębie 3 m. Kożuchów wydzielone zostały działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Część działek jest już zainwestowana, część przyszłych inwestorów uzyskała pozwolenie na budowę.

W związku z powyższym zaistniała konieczność nadania nazw ulic.

Podjęcie uchwały nadającej nazwy ulic pozwoli na wprowadzenie właściwej numeracji porządkowej nieruchomości.

Burmistrz Kożuchowa


Andrzej Ogrodnik


[1] ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40, poz. 230. z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217 poz.1281, Nr 149 poz. 887

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu

Ekspert w dziedzinie ociepleń

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »