| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.154.2012.IWit Wojewody Lubuskiego

z dnia 26 kwietnia 2012r.

Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) stwierdzam nieważność uchwały Nr XV.107.12 Rady Gminy Kolsko z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Uzasadnienie

Na sesji w dniu 27 kwietnia 2012r. Rada Gminy Bobrowice podjęła uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Uchwała doręczona została organowi nadzoru w dniu 14 maja 2012 r.

Po dokonaniu analizy prawnej organ nadzoru stwierdza, że uchwała istotnie narusza prawo, tj. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2012r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.).

Zgodnie z treścią art. 14 ust.1 ww. ustawy rada gminy dokona podziału gminy na stałe obwody głosowania, o których mowa w art. 12 ustawy, o której mowa w art. 1, oraz ustali ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w terminie 3 miesięcy od dnia podziału gminy na okręgi wyborcze, o których mowa w art. 13. Z kolei w myśl art. 13 ust. 1 ustawy rada gminy dokona podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy w terminie 15 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Z brzmienia ww. przepisów wynika, iż w pierwszej kolejności organ stanowiący gminy jest obowiązany dokonać podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy, w terminie 15 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy, tj. do dnia 1 listopada 2012r. Następnie rada gminy dokona podziału na stałe obwody głosowania oraz ustali ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, w terminie 3 miesięcy od dnia podziału gminy na okręgi wyborcze.

W toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego organ nadzoru ustalił, iż na sesji Rady Gminy Kolsko w dniu 27 kwietnia br. przygotowane były dwa projekty uchwał: w sprawie podziału na okręgi wyborcze oraz w sprawie podziału na stałe obwody głosowania. Projekt uchwały w sprawie podziału na okręgi wyborcze nie uzyskał jednak akceptacji radnych, którzy ostatecznie przyjęli jedynie uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

W ocenie organu nadzoru podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w sytuacji, gdy nie obowiązuje jeszcze uchwała o podziale na okręgi wyborcze istotnie narusza art.14 ust.1 ww. ustawy. Ponadto zauważyć należy również, iż w uzasadnieniu do przedmiotowej uchwały wskazuje się nowy podział Gminy Kolsko na 15 stałych jednomandatowych okręgów wyborczych, których faktycznie jeszcze nie ustalono.

Wobec powyższego należało stwierdzić o nieważności przedmiotowej uchwały w całości.

Od niniejszego rozstrzygnięcia służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od doręczenia rozstrzygnięcia za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego.

z up. Wojewody Lubuskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli


Teresa Kaczmarek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Zawadzki

Pasjonat motoryzacji, pracownik warsztatu mechanicznego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »