| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/35/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku

z dnia 4 czerwca 2012r.

w sprawie podziału Gminy Zbąszynek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 12 § 1, § 2, § 3, § 11 i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.) Rada Miejska działając na wniosek Burmistrza Zbąszynka uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Zbąszynek na 5 stałych obwodów głosowania.

§ 2. Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zbąszynka.

§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Zielonej Górze.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podaniu do publicznej wiadomości w BIP-ie oraz rozplakatowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty na urzędowych tablicach ogłoszeń.

§ 6. Przepisy uchwały mają zastosowanie do kadencji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i kadencji burmistrzów, następujących po kadencji, w trakcie której uchwała weszła w życie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Jan Mazur


Uzasadnienie

Obowiązek podziału gminy na jednomandatowe okręgi wyborcze wynika z przepisów Kodeksu wyborczego. Na terenie gminy Zbąszynek jest 15 jednomandatowych okręgów wyborczych - 9 na terenie miasta Zbąszynek i 6 na terenie gminy. Zatem naturalnym wydaje się podział dziewięciu okręgów wyborczych miasta Zbąszynka na trzy równe obwody głosowania. Pozostałe miejscowości gminy Zbąszynek podzielone zostały na sześć okręgów wyborczych. Okręgi te skupione są wokół dwóch największych wiosek: Dąbrówki Wlkp. i Kosieczyna, co powoduje również naturalny podział na dwa obwody głosowania. Łącznie na terenie Gminy Zbąszynek będzie 5 obwodów głosowania. Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.


Załącznik do Uchwały Nr XIX/35/2012
Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 4 czerwca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik do Uchwały Nr XIX 35 2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 4 czerwca 2012 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »