| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/215/2012 Rady Gminy Deszczno

z dnia 31 sierpnia 2012r.

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli o różnym obowiązkowym wymiarze godzin w ramach etatu łączonego

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2001, Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 2006r. Nr. 97 poz. 674 ze zm.) Rada Gminy Deszczno uchwala, co następuje:

§ 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin określa się według poniższego wzoru:

WO = (a + b +…):(a: x + b: y + …) gdzie:

1) WO - to tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli o którym mowa w ust. 1;

2) a, b - to tygodniowa liczba godzin zajęć przydzielonych nauczycielowi zgodnie z arkuszem organizacyjnym placówki;

3) x, y - to tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczycieli dla poszczególnych stanowisk dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w których określone obowiązki realizuje nauczyciel.

§ 2. Uzyskany wynik ilości godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru, o którym mowa w ust. 1 zaokrągla się do pełnej godziny w ten sposób, że czas zajęć mniej niż 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

§ 3. Godziny zajęć realizowane przez nauczycieli powyżej ustalonego obowiązkowego tygodniowego wymiaru etatu stanowią godziny ponadwymiarowe. Podstawą ustalenia stawki wysokości wynagrodzenia za godzinę ponadwymiarową jest ustalone pensum dla danego nauczyciela.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Deszczno.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązywania od 01.09.2012r.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Koper


Uzasadnienie

W chwili obecnej na terenie gminy nie ma wprowadzonych regulacji dotyczących ustalenia pensum na stanowiskach łączonego etatu, np. w przypadku zatrudniania na część etatu nauczyciela przedmioty i na cześć pracującego w świetlicy lub bibliotece. Zgodnie z przepisami art. 42 KN jest to różne pensum dla realizowanych zajęć. Przedstawiony sposób ustalenia pensum da podstawy do ustalenia godzin ponadwymiarowych i wyliczenia stawki za ta godzinę ponadwymiarową. Przyjęcie sposobu wyliczania pensum pozwoli przejrzyście i nieskomplikowanie rozwiązać problemy coraz częściej pojawiające się w szkołach.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Edyta Grymel

Prawnik, specjalista prawa rodzinnego i gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »