| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/199/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie

z dnia 26 października 2012r.

w sprawie podziału miasta i gminy Rzepin na stałe okręgi wyborcze

Na podstawie art.419 § 2 i 4 oraz art.420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U.Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z art.13 ust.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz.U.Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Rzepina uchwala się , co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału miasta i gminy Rzepin na 15 stałych, jednomandatowych okręgów wyborczych.

§ 2. Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Przepisy niniejszej uchwały mają zastosowanie do wyborów do Rady Miejskiej w Rzepinie oraz wyborów Burmistrza Rzepina przeprowadzonych po kadencji obejmującej lata 2010-2014.

§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wielkopolskim.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.

§ 6. Wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi na niniejszą uchwałę do Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim w terminie 5 dni od daty podania uchwały do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego ,w BIP oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzepinie.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzepinie


Robert Łukaszewicz


Załącznik do Uchwały Nr XXV/199/2012
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 26 października 2012 r.

PODZIAŁ GMINY RZEPIN NA OKRĘGI WYBORCZE

Nr okręgu

Granice okręgu

Liczba radnych wybieranych w okręgu

1

RZEPIN ul.: AKACJOWA, JANA KILIŃSKIEGO, LEŚNA, ŁĄKOWA, OGRODOWA, OKRĘŻNA, PARTYZANCKA, POZNAŃSKA, STANISŁAWA MONIUSZKI

1

2

RZEPIN ul.: BOCZNA, INWALIDÓW WOJENNYCH, NADRZECZNA, PLAC KOŚCIELNY, PLAC RATUSZOWY, RATUSZOWA, TADEUSZA KOŚCIUSZKI, WALKI MŁODYCH, WĄSKA, ZAPŁOCIE

1

3

RZEPIN ul.: ADAMA MICKIEWICZA, BOHATERÓW RADZIECKICH, JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO, LIPOWA, POCZTOWA,ROLNA, SŁONECZNA, WOJSKA POLSKIEGO

1

4

RZEPIN ul.: DWORCOWA od Nr 2 do Nr 39

1

5

RZEPIN ul.: ALEJA WOLNOŚCI, CELNA, DWORCOWA od Nr 40 do Nr 72, ZACHODNIA

1

6

RZEPIN ul.: AGRESTOWA, CZEREŚNIOWA, GENERAŁA JÓZEFA BEMA, MIESZKA I, MORELOWA, MARCELEGO NOWOTKI, SŁUBICKA, ŚLIWKOWA, WIŚNIOWA, ZIELONA

1

7

RZEPIN ul.: BOLESŁAWA CHROBREGO od Nr 1 do Nr 24, WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA

1

8

RZEPIN ul.: 1 MAJA, HANKI SAWICKIEJ, PÓŁNOCNA

1

9

RZEPIN ul.: BOLESŁAWA CHROBREGO Nr 29 , BOLESŁAWA PRUSA, FABRYCZNA, HENRYKA SIENKIEWICZA, JULIUSZA SŁOWACKIEGO, KOLEJOWA, KONSTYTUCJI 3 MAJA, KRÓTKA, MARII KONOPNICKIEJ, MIKOŁAJA REJA, OŚNIAŃSKA

1

10

RZEPIN ul.: BRZOZOWA, BUKOWA, DĘBOWA, GEN. KAROLA ŚWIERCZEWSKIEGO, GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO, GRZYBOWA, JAGODOWA, JAŚMINOWA, KALINOWA, KASZTANOWA, KLONOWA, KONWALIOWA, KWIATOWA, MALINOWA, NADTOROWA, PODLASKA, POZIOMKOWA, SOSNOWA, ŚWIERKOWA, ŚW. HUBERTA, WRZOSOWA

1

11

miejscowości: DRZEŃSKO, GAJEC, JERZMANICE, NOWY MŁYN, RZEPINEK, ZIELONY BÓR,

1

12

miejscowości: LUBIECHNIA MAŁA, LUBIECHNIA WIELKA, STAROŚCIN

1

13

miejscowości: RADÓW, SERBÓW,

1

14

miejscowości: STARKÓW, SUŁÓW

1

15

miejscowości: KOWALÓW, MANISZEWO

1


Uzasadnienie

Na podstawie art.419 ustawa z dnia 5 stycznia 2011r.- Kodeks wyborczy , w związku z art.13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę- Kodeks wyborczy , Rada Miejska na wniosek Burmistrza dokonuje podziału gminy na 15 stałych jednomandatowych okręgów wyborczych.Projekt podziału został skonsultowany z Krajowym Biurem Wyborczym, Delegatura w Gorzowie Wlkp.

Podział gminy na nowe okręgi wyborcze będzie obowiązywał od nowej kadencji.

Przy podziale gminy na okręgi wyborcze mają zastosowanie wytyczne i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej określone w uchwale PKW z dnia 7 maja 2012r. Przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze Rada powinna uwzględnić liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonuje się podziału na okręgi wyborcze ( w naszym przypadku na dzień 30 września 2012r.) Sposób ustalania liczby radnych określa art.17 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym w gminie do 20.000 mieszkańców liczba radnych wynosi 15. Zgodnie z pismem PKW znak ZPOW-730-1/12 z dnia 19 marca 2012r. przez liczbę mieszkańców , na podstawie której dokonywany jest podział na okręgi wyborcze należy rozumieć sumę liczb:

- wyborców ujętych w rejestrze wyborców z urzędu,

- wyborców wpisanych do rejestru wyborców na wniosek,

- pozostałych osób zameldowanych w gminie na pobyt stały, za wyjątkiem osób, co do których otrzymano

zawiadomienie o wpisaniu do rejestru wyborców w innej gminie.

Liczba ta na 30 września 2012r. wynosi 9908.

Norma przedstawicielstwa dla Gminy Rzepin (liczba mieszkańców, liczba radnych wybieranych w danej gminie) wynosi 660,53 (9.908 : 15 = 660,53).

Liczba mieszkańców z podziałem na miasto i tereny wiejskie:

1. Miasto 6669 : 660,53 = 10,09, co po zaokrągleniu daje 10 mandatów,

2. Sołectwo 3239 : 660,53 = 4,90, co po zaokrągleniu daje 5 mandatów.

W mieście powstanie więc 10, a na terenach wiejskich 5 jednomandatowych okręgów wyborczych.

Uchwała nie rodzi skutków finansowych dla budżetu gminy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Służewska – Woźnicka

adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »