| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/199/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie

z dnia 26 października 2012r.

w sprawie podziału miasta i gminy Rzepin na stałe okręgi wyborcze

Na podstawie art.419 § 2 i 4 oraz art.420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U.Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z art.13 ust.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz.U.Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Rzepina uchwala się , co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału miasta i gminy Rzepin na 15 stałych, jednomandatowych okręgów wyborczych.

§ 2. Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Przepisy niniejszej uchwały mają zastosowanie do wyborów do Rady Miejskiej w Rzepinie oraz wyborów Burmistrza Rzepina przeprowadzonych po kadencji obejmującej lata 2010-2014.

§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wielkopolskim.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.

§ 6. Wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi na niniejszą uchwałę do Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim w terminie 5 dni od daty podania uchwały do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego ,w BIP oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzepinie.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzepinie


Robert Łukaszewicz


Załącznik do Uchwały Nr XXV/199/2012
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 26 października 2012 r.

PODZIAŁ GMINY RZEPIN NA OKRĘGI WYBORCZE

Nr okręgu

Granice okręgu

Liczba radnych wybieranych w okręgu

1

RZEPIN ul.: AKACJOWA, JANA KILIŃSKIEGO, LEŚNA, ŁĄKOWA, OGRODOWA, OKRĘŻNA, PARTYZANCKA, POZNAŃSKA, STANISŁAWA MONIUSZKI

1

2

RZEPIN ul.: BOCZNA, INWALIDÓW WOJENNYCH, NADRZECZNA, PLAC KOŚCIELNY, PLAC RATUSZOWY, RATUSZOWA, TADEUSZA KOŚCIUSZKI, WALKI MŁODYCH, WĄSKA, ZAPŁOCIE

1

3

RZEPIN ul.: ADAMA MICKIEWICZA, BOHATERÓW RADZIECKICH, JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO, LIPOWA, POCZTOWA,ROLNA, SŁONECZNA, WOJSKA POLSKIEGO

1

4

RZEPIN ul.: DWORCOWA od Nr 2 do Nr 39

1

5

RZEPIN ul.: ALEJA WOLNOŚCI, CELNA, DWORCOWA od Nr 40 do Nr 72, ZACHODNIA

1

6

RZEPIN ul.: AGRESTOWA, CZEREŚNIOWA, GENERAŁA JÓZEFA BEMA, MIESZKA I, MORELOWA, MARCELEGO NOWOTKI, SŁUBICKA, ŚLIWKOWA, WIŚNIOWA, ZIELONA

1

7

RZEPIN ul.: BOLESŁAWA CHROBREGO od Nr 1 do Nr 24, WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA

1

8

RZEPIN ul.: 1 MAJA, HANKI SAWICKIEJ, PÓŁNOCNA

1

9

RZEPIN ul.: BOLESŁAWA CHROBREGO Nr 29 , BOLESŁAWA PRUSA, FABRYCZNA, HENRYKA SIENKIEWICZA, JULIUSZA SŁOWACKIEGO, KOLEJOWA, KONSTYTUCJI 3 MAJA, KRÓTKA, MARII KONOPNICKIEJ, MIKOŁAJA REJA, OŚNIAŃSKA

1

10

RZEPIN ul.: BRZOZOWA, BUKOWA, DĘBOWA, GEN. KAROLA ŚWIERCZEWSKIEGO, GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO, GRZYBOWA, JAGODOWA, JAŚMINOWA, KALINOWA, KASZTANOWA, KLONOWA, KONWALIOWA, KWIATOWA, MALINOWA, NADTOROWA, PODLASKA, POZIOMKOWA, SOSNOWA, ŚWIERKOWA, ŚW. HUBERTA, WRZOSOWA

1

11

miejscowości: DRZEŃSKO, GAJEC, JERZMANICE, NOWY MŁYN, RZEPINEK, ZIELONY BÓR,

1

12

miejscowości: LUBIECHNIA MAŁA, LUBIECHNIA WIELKA, STAROŚCIN

1

13

miejscowości: RADÓW, SERBÓW,

1

14

miejscowości: STARKÓW, SUŁÓW

1

15

miejscowości: KOWALÓW, MANISZEWO

1


Uzasadnienie

Na podstawie art.419 ustawa z dnia 5 stycznia 2011r.- Kodeks wyborczy , w związku z art.13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę- Kodeks wyborczy , Rada Miejska na wniosek Burmistrza dokonuje podziału gminy na 15 stałych jednomandatowych okręgów wyborczych.Projekt podziału został skonsultowany z Krajowym Biurem Wyborczym, Delegatura w Gorzowie Wlkp.

Podział gminy na nowe okręgi wyborcze będzie obowiązywał od nowej kadencji.

Przy podziale gminy na okręgi wyborcze mają zastosowanie wytyczne i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej określone w uchwale PKW z dnia 7 maja 2012r. Przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze Rada powinna uwzględnić liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonuje się podziału na okręgi wyborcze ( w naszym przypadku na dzień 30 września 2012r.) Sposób ustalania liczby radnych określa art.17 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym w gminie do 20.000 mieszkańców liczba radnych wynosi 15. Zgodnie z pismem PKW znak ZPOW-730-1/12 z dnia 19 marca 2012r. przez liczbę mieszkańców , na podstawie której dokonywany jest podział na okręgi wyborcze należy rozumieć sumę liczb:

- wyborców ujętych w rejestrze wyborców z urzędu,

- wyborców wpisanych do rejestru wyborców na wniosek,

- pozostałych osób zameldowanych w gminie na pobyt stały, za wyjątkiem osób, co do których otrzymano

zawiadomienie o wpisaniu do rejestru wyborców w innej gminie.

Liczba ta na 30 września 2012r. wynosi 9908.

Norma przedstawicielstwa dla Gminy Rzepin (liczba mieszkańców, liczba radnych wybieranych w danej gminie) wynosi 660,53 (9.908 : 15 = 660,53).

Liczba mieszkańców z podziałem na miasto i tereny wiejskie:

1. Miasto 6669 : 660,53 = 10,09, co po zaokrągleniu daje 10 mandatów,

2. Sołectwo 3239 : 660,53 = 4,90, co po zaokrągleniu daje 5 mandatów.

W mieście powstanie więc 10, a na terenach wiejskich 5 jednomandatowych okręgów wyborczych.

Uchwała nie rodzi skutków finansowych dla budżetu gminy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Witold Florczak

Aktuariusz, Ekspert ds. wyceny rezerw na świadczenia pracownicze

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »